6978050171 Πεζά, Ηράκλειο

Στρατάκης Ιωάννης
Αμμοβολές & Βαφές στο Ηράκλειο


 

Η αμμοβολή είναι η κατεργασία μιας μεταλλικής επιφάνειας ή και τοίχου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της και τον καθαρισμό αυτής από τυχόν σκουριές, παλιά χρώματα ή άλλες εμφανείς βλάβες.